Κεχαγιάς Dry Aged Meat Presentation

Νοέμβριος 2019
Share
Κεχαγιάς Dry Aged Meat Presentation

Ένα ωραίο, χρήσιμο και γευστικό #ΒΟΣΠΟΡΟΣ event, που έδωσε γνώση, γεύση και απόλαυση. Ένα τρίπτυχο με τεχνικές για κρέατα ξηράς ωρίμανσης, μαγείρεμα σε μονόλιθο και συνδυασμό κρασιών.

 

A nice, useful and tasty #BOSPOROS event, which provided knowledge, taste and enjoyment. A triptych of techniques for dry-aging meats, monolith cooking and wine pairing.

 

 

 

Photo: Yannis Stavaras